A Asociación

¿Quén é a Asociación Terra Chá?

É unha asociación sen ánimo de lucro que se constitueu coa finalidade de ser o núcleo de integración e representación dos diferentes axentes territoriais, institucionais, sociais e económicos, tanto públicos como privados, interesados en promover o desenvolvemento do seu territorio de actuación.

¿Cal é o Territorio de Actuación da Asociación?

Inicialmente foi o dos concellos de: Abadín, Begonte, Castro de Rei, Cospeito, Guitiriz, Muras, A Pastoriza, Vilalba e Xermade.

Actualmente o territorio de actuación é o dos seguintes 10 concellos: Abadín, Begonte, Castro de Rei, Cospeito, Guitiriz, Muras, A Pastoriza, Riotorto, Vilalba e Xermade.

¿Cando se creou?

Creouse o 7 de xullo de 2008 e ese mesmo dia aprobaronse os estatutos.

Funcións do GDR

A Asociación foi creada no 2008 para concurrir á xestión do Programa “Leader Galicia 2007-2013”. Na actualidade somos un Grupo de Desenvolvemento Rural e levamos a xestión do Programa Leader 2014-2020 no noso territorio de actuación.

O GDR é unha entidade colaboradora da AGADER na xestión da estratexia de desenvolvemento local seleccionada para a aplicación da medida Leader 2104-2020. No marco das súas competencias correspondelle:

 • Promover a dinamización territorial e a movilización social
 • Promover a valorización do medio rural, en xeral, e do seu territorio en particular.
 • Facilitar a participación da poboación nas acción de desenvolvemento do seu territorio.
 • Atender ao público en oficinas abertas no ámbito territorial do GDR.
 • Asesorar aos posibles beneficiarios das axudas da estratexia de desenvolvemento local.
 • Informar aos posibles beneficiarios sobre as obrigas que asumirán no caso de percibir algunha axuda con cargo á estratexia.
 • Seleccionar proxectos con cargo ao orzamento máximo disponible.

O GDR axustará a súa actividade ós principios de colaboración, imparcialidade, publicidade, transparencia, libre concurrencia, obxectividade, igualdade, non discriminación, eficacia e eficiencia. 

Órganos de la Asociación

Colexiados:

 • Asemblea Xeral
 • Xunta Directiva
 • Comisión Permanente
 • Mesas Sectoriais

Unipersoais:

 • Presidente/a: Fe Legaspi Valiña
 • Vicepresidente/a: José Ulla Rocha
 • Secretario/a: Jaime González Penelas
 • Tesorero/a: José Antonio López Sierra

Mesas Sectoriales y Número de Representantes na Xunta Directiva

 • Dos servizos turísticos no medio rural (1)
 • Da carne e leite (2)
 • Da formación para o desenvolvemento e novas tecnoloxías (2)
 • Da multiproducción local (1)
 • Do sector forestal: aproveitamento do soutobosque e biomasa (1) 
 • Do comercio, pequena empresa e artesanía (1)
 • Da biodiversidade e recursos naturais: caza e pesca (1)
 • Do patrimonio, cultura, deportes e etnografía (1)
 • De asuntos sociais (1)
 • Institucional (10)

Equipo Técnico

O GDR, para a xestión do Programa Leader Galicia 2014-2020, conta co seguinte equipo técnico:

 • Xerente: Fernando Soto-Camino Rosado
 • Técnico: Mª Carmen Goás Miragaya

Terra Chá Respirando natureza

O modo de vida, os seus costumes e tradicións e a súa gastronomía fan que a Terra Chá teña un sinal de identidade propia e sexa un lugar de obrigada visita.

Somos unha entidade sen fin de lucro, integrada por un conxunto representativo das institucións e dos axentes económicos da Comarca da Terra Chá.

Saber máis

C/ Carmiña Prieto, s/n - 27800 Vilalba (Lugo)

terrachanaturalmente@gmail.com

982 51 23 69 / 982 52 30 13